Lettergrootte A A A

Stichting Malburgen GEZond

De huisartsen in het Malburgen Medisch Centrum willen samen met andere disciplines de eerstelijnszorg in Malburgen en omstreken optimaliseren.
Hiervoor hebben wij 'Stichting Malburgen GEZond' opgericht.

Bestuur
Hans Tönjes, (externe) voorzitter
Marco Hamer, vice-voorzitter
John Mertens, penningmeester en secretaris
Rik van Dijk
Michiel van der Pol

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen vacatievergoeding voor hun inzet. De (externe) voorzitter wordt op urendeclaratie ingehuurd. Het bestuur wordt regelmatig ondersteund door projectmanagers.
  
Visie
De kerndisciplines van Stichting Malburgen GEZond richten zich op hun kerntaken en op het aanbieden van laagdrempelige en goed georganiseerde zorg dicht bij de (wijk)bewoners. Het streven is goede eerstelijnszorg te bieden tegen verantwoorde kosten en vanuit een efficiënte en doelmatige organisatie met aansturing vanuit de Stichting.

Missie
Het bieden van moderne en kwalitatief hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg met de nadruk op interdisciplinaire samenwerking, Stichting Malburgen GEZond benut maximaal de mogelijkheden binnen de eerste lijn en biedt samen met andere eerstelijns disciplines brede zorg in de wijk.

Doel
De Stichting Malburgen GEZond stelt zich als doel de gezondheid van de bewoners en de gezondheidszorg in Malburgen te optimaliseren. Vanuit de stichting wordt op een moderne en efficiënte wijze wijkgerichte eerstelijns zorg geboden van een kwalitatief hoogwaardig niveau.

De aan te bieden zorg wordt gerealiseerd en gecontinueerd in nauwe samenwerking met andere relevante disciplines in de eerste en tweede lijn.

Daarnaast richten de kerndisciplines zich op de organisatie van goede service aan de patiënt op het gebied van adequate beschikbaarheid, voorlichting en preventie.

De eerstelijns zorgverleners in Malburgen zullen onder de noemer 'Malburgen GEZond"samen zorgprogramma's opstellen, voor betere afstemming van de zorg in de wijk. 

In de meerjarenplanning van Stichting Malburgen GEZond zijn de volgende aandachtsgebieden vastgesteld: Diabetes Mellitus, COPD, Cardiovasculair Risicomanagement, Ouderenzorg (Dementie en kwetsbare ouderen), Obesitas bij kinderen, Psychologische zorg en Psychologisch zorg specifiek bij Allochtone bewoners van Malburgen.

ANBI-status
Stichting Malburgen GEZond heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Doelstelling van de ANBI is het verwerven van gelden voor specifieke zorg- of preventieprogramma’s, in aanvulling op zorgverzekeringsgelden.

Jaarrekening
Klik hier voor de jaarrekening 2014 van Stichting Malburgen GEZond.

Jaarplan
Klik hier voor het jaarplan 2015 van Stichting Malburgen GEZond.